Kinderen maken op steeds jongere leeftijd de keuze voor een specifieke sport. Vaak wordt een keuze gestuurd door een voorkeur van de ouders of kiezen de kinderen een sport waar (veel) vriendjes/vriendinnetjes ook naar toe gaan. Vaak blijkt dit een goede keuze, maar nog te vaak switchen kinderen na enkele jaren alsnog van sport. Tijdens de gymles op school maken kinderen als eerste kennis met diverse sporten en bewegingsvormen. Bewegingsvormen die kinderen normaliter thuis en buiten op straat zouden nadoen zodat ze leren ontdekken waar ze goed in zijn én wat het leukste is om te doen. Het (rondom) thuis bewegen is de laatste jaren minder geworden waardoor het spelenderwijs kennis maken met diverse sporten minder wordt. 

Wat is het

De Ben Bizzie Vereniging draagt juist daaraan bij om kinderen meer en beter te laten ontdekken wat zij leuk vinden en waar hun talent ligt. De Ben Bizzie Vereniging is een samenwerking tussen Negen en de lokale sportaanbieders. Samen zorgen zij ervoor dat kinderen gedurende drie á vier trainingen kunnen ervaren hoe het bij de vereniging aan toe gaat, wat de sport inhoudt en maken zij kennis met de trainers en andere kinderen. 
Belangrijk is dat er zo veel als mogelijk verschillende takken van sporten aangesloten raken bij het project, zo krijgen kinderen immers de beste mogelijkheid om verschillende sporten te beoefenen. Met drie á vier trainingen krijgen kinderen enerzijds een goed idee van de vereniging en de sport en anderzijds duurt een periode niet te lang wanneer een kind de sport toch niet zo leuk vindt. Aan het einde van de Ben Bizzie vindt er een evaluatiegesprek met ouders en kind en wordt er besproken of het kind kiest voor een van de sporten. Wanneer dit het geval is, helpt de beweegcoach van Negen om ouders en kind in contact te brengen met de desbetreffende vereniging. 
 
In een tijd waarin verenigingen onder druk staan en vrijwilligers schaars zijn, is de Ben Bizzie Vereniging een project dat nauwelijks extra energie vraagt van een vereniging. Doordat de kinderen aansluiten bij de reguliere (leeftijds)trainingen hoeven trainers niet op andere momenten een extra training te verzorgen. Daarnaast krijgen kind en ouders juist een goed beeld van de vereniging tijdens een normale training. 
 
De Ben Bizzie Vereniging vond in 2022 plaats in de gemeente Simpelveld en de gemeente Beekdaelen. In 2023 zullen de projecten een vervolg krijgen in deze gemeenten.