Beweeg mee met Ben Bizzie

Kinderen zijn de toekomst. Zij verdienen een kansrijke start en de mogelijkheden om gezond en vitaal op te groeien. Een gezonde jeugd maakt kinderen klaar voor de toekomst. Ze kunnen zichzelf ontwikkelen en hun talenten ontdekken. Sport en bewegen dragen daaraan bij. Bewegen en meedoen helpt kinderen ook om meer zelfvertrouwen te krijgen en betrokken te raken bij wat er speelt in hun leefomgeving. Ben Bizzie helpt hen daar bij. Lees hieronder verder hoe Ben Bizzie dat doet of bekijk hier het Ben Bizzie Programma

Leven lang met plezier bewegen

Sporten en bewegen zijn enorm belangrijk voor een gezond leven. Veel onderzoeken tonen dat aan en is ook door de zichtbare gevolgen van corona meermaals bevestigd. Het begint met een goede motorische ontwikkeling. De motoriek is een cruciale voorspellende waarde met betrekking tot de gezondheid. Hoe jonger iemand met beweging bezig is, hoe meer impact dit heeft op alle ontwikkelingsdomeinen. Daarbij is plezier beleven in het bewegen belangrijk. Als kinderen positieve ervaringen opdoen tijdens het sporten, dan zorgt dit er voor dat ze ook op latere leeftijd blijven sporten. Dagelijks voldoende fysieke activiteit is essentieel voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en het aanleren van een actieve levensstijl. Maar de effecten van bewegen zijn veel breder. Het is van belang bij de ontwikkeling van de hersenen. Daarnaast is bewegen belangrijk bij het leren van taal en sociale omgang met leeftijdsgenoten.

Talentontwikkeling door bewegen

Door te spelen en sporten maken kinderen kennis met verschillende vormen van bewegen. Zo ontwikkelen ze zich veelzijdig en ontdekken ze waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Ook worden kinderen sociaal vaardiger en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Het stimuleert de creativiteit en fantasie van kinderen. Er is steeds meer bewijs dat met extra beweging op school de leerprestaties van kinderen kunnen verbeteren. Door het bewegen kunnen kinderen zich beter concentreren en verbetert hun geheugen; dat komt schoolprestaties ten goede. 

We zien echter dat steeds meer kinderen motorische achterstanden en overgewicht hebben. Slechts 56% van de kinderen voldoet aan de dagelijkse beweegnorm van minimaal één uur per dag matig tot intensief bewegen.
Daarnaast toont onderzoek aan dat kinderen gemiddeld meer dan 7 uur per dag zitten. Kinderen met overgewicht lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van chronische aandoeningen. Zij beleven bovendien minder plezier in sport en bewegen. Dat heeft impact op hun zelfvertrouwen en weerbaarheid.

Ben Bizzie beweegt kinderen

Ieder kind moet de kans krijgen om zich motorisch te ontwikkelen en plezier te hebben in sport en bewegen. Gelukkig zien we ook een groeiende aandacht voor meer en beter bewegen op en rondom kindcentra. Het Ben Bizzie Programma omvat aanbod om meer bewegen op en rond kindcentra te stimuleren en om bewustwording te creëren over een gezonde en actieve leefstijl. Ben Bizzie is het beweegmaatje van kinderen en stimuleert hen om zelf een actieve rol te nemen en mee te denken over de toekomst van een gezonde leefstijl. Hiermee sluit het programma aan bij veel 21e-eeuwse vaardigheden, waaronder samenwerken, creativiteit, sociale vaardigheden en zelfregulering. Ben Bizzie omvat een totaalprogramma, waarbij het kind centraal staat en we de samenwerking aangaan met partners in de directe leefomgeving van het kind om bij te dragen aan een gezond en vitaal leven. Vanuit het programma is aandacht voor monitoring en screening om de motorische ontwikkeling en gezondheid van kinderen te volgen en het effect van de inzet van het programma aan te tonen.

Het belang van bewegingsonderwijs

Een goede koprol is wat we ieder kind gunnen! Dat vraagt veel van de motoriek en daar ontbreekt het bij veel kinderen aan.
Lees meer

Ben Bizzie programma

Ben Bizzie zorgt er voor dat kinderen meer en beter gaan bewegen op en rond school, maar ook in de vrije tijd. Van bewegingsonderwijs tot beweegplezier. 
Lees meer